Grantový program ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji

Nadace podpoří:

1)  realizaci praktických ekologických výukových projektů (programů) pro cílovou skupinu. Projekty by měly klást důraz na práci v terénu (míněna je např. výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o  přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy apod.) a na samostatnou aktivitu dětí. Nadace preferuje vlastní projekty, odmítá pouhý nákup služeb (kurzů), často již jednou dotovaných. Vítané jsou zejména projekty zapojující více subjektů (např. pedagogy, žáky, rodiče, veřejnost) a projekty s  další návazností, zpravidla víceleté. Přednost bude dána projektům s přímou vazbou na Jizerské hory.

2) další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání. Nadace jim hradí účast v kurzu, nutnou podmínkou je doklad, že kurz má platnou akreditaci MŠMT ČR. Součástí žádosti o  grant musí být popis kurzu s jeho stručným obsahem.

Více informací na http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2421466.