Grantový program Nadace České pojišťovny

Grantový program je zaměřen na následující oblasti:

  • podpora sociálně a zdravotně handicapovaných občanů
  • bezpečnost silničního provozu
  • prevence rizikového chování dětí a mládeže
  • finanční gramotnost

Prostřednictvím Grantového program bude v tomto kalendářním roce rozděleno 500 000 Kč. Jednotlivé granty mohou být v maximální výši 100 000 Kč a o jejich udělení rozhoduje Grantová komise Nadace České pojišťovny.