Místo, kde žijeme (2015–2016)

Program je nabízen těm, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a  společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství. Chceme pomoci takovým proměnám prostranství, které se stanou základnou pro další růst vašeho společenství. Podpořeno bude pět žadatelů formou finančního grantu, odborného konzultanta a tří vzdělávacích seminářů. 

Podpora je určena na:

  • nastartování či rozvinutí spolupráce různých aktérů a díky tomu lepšímu využití potenciálu místních lidí, neziskovek, firem a institucí
  • vytvoření bezpečného prostoru k tomu, aby si lidé naslouchali, vyjádřili svůj názor a domluvili se na společném cíli
  • přeměnění konkrétního veřejného prostoru tak, aby dobře sloužil potřebám místního společenství
  • prohloubení vztahu lidí k místu, kde žijí, a odpovědnosti za jeho budoucnost
  • umožnění lidem aktivně se zapojit do života obce a podpořit tím rozvoj kultury svépomoci

Program obsahuje:

  1. Nadační příspěvek ve výši 300 000 Kč na plánovací proces a obnovu/výstavbu veřejného prostranství.
  2. Odborného konzultanta, který vám poskytne komplexní poradenství v oblasti strategického plánování projektu, při přípravě plánovacího a stavebního postupu a při organizaci a moderování veřejných setkání (prostředky na konzultanta neuvádějte v rozpočtu projektu).
  3. Účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z realizace projektů (plánovací setkání s veřejností, stavba s dobrovolníky apod; prostředky na semináře neuvádějte v rozpočtu projektu).

Využití všech tří složek programu je nedílnou součástí podpory, nejde o  volitelné složky. Program je postaven tak, že grant, konzultant a semináře vytvářejí nedílný celek. Jakékoli otázky neváhejte položit během konzultací.