Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.


Více informaci na adrese: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html