Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.


Více informaci na adrese: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html