25.09.2014
neschváleno

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu poskytuje tzv. ostatní granty, které jsou poskytovány v oblasti podpory sociální a pracovní rehabilitace, integrace tělesně postižených do společnosti a za účelem uspokojování specifických potřeb a podpory zájmů uživatelů služeb JÚŠ.

Ostatní nadační granty mohou být poskytovány:
· občanským sdružením,
· obecně prospěšným společnostem,
· církevním právnickým osobám poskytující sociální, zdravotnické a vzdělávací služby,
· příspěvkovým organizacím.

Žadatel o poskytnutí nadačního grantu z kategorie ostatní musí úplně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář „Žádost o poskytnutí nadačního grantu“. Formulář žádosti lze získat v elektronické verzi na internetových stránkách NJÚ (www.nadaceju.cz) nebo si jej lze vyžádat v kanceláři NJÚ.
Žádost v kategorii granty ostatní lze podat kdykoli v průběhu roku.

Další informace naleznete zde:

http://www.nadaceju.cz/clanky/ostatni-granty.html