Nadace Partnerství nabízí granty na sázení stromů

Grant ve výši až 30 tisíc korun poskytuje Nadace Partnerství a můžete jej využít ke koupi sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva a dalšího potřebného materiálu. Důležité je, aby se do sázení zapojila místní veřejnost a sázely se druhy, které jsou na území původní. Podrobnosti, jak příspěvek získat, jsou dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené na granty.