31.03.2014
Pavlína Tvrdíková

Neziskové organizace mohou dosáhnout na grant až do výše 100 tisíc korun

Grantová kola letošního Regionálního fondu rozvoje, ze kterého mohou neziskové organizace i obce čerpat finanční podporu pro své projekty, představila v Liberci Poštovní spořitelna.

Až čtyřmi miliony korun podpoří tento rok vybrané nekomerční projekty, které zapojí občany v daném regionu do komunitního rozvoje, a současně vytvoří podmínky pro rozvoj pozitivních mezilidských vztahů, Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny. O granty se budou moci žadatelé utkat ve dvou kolech – v dubnu a v září. V každém z nich spořitelna rozdělí až 2 miliony korun.

O příspěvek se mohou ucházet nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví), příspěvkové organizace i obce. Maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun.

Hlavním tématem letošního roku je sousedství a prohlubování mezilidských vztahů v daném regionu. Regionální fond rozvoje podpoří projekty, zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí, na posilování vztahu lidí k místu bydliště a na péči o místní kulturu a přírodní dědictví.

Organizace v Libereckém kraji patří mezi nejúspěšnější žadatele o granty. Z celkem 39 udělených grantů vloni jich sedm putovalo do Libereckého kraje. Například Cyklisté Liberecka získali necelých 30 tisíc na otevřenou cyklomapu města na internetových stránkách, grant získala i Společnost občanů Machnín.

První kolo grantového programu bylo vyhlášeno 26. března. Uzávěrka žádostí je 30. dubna 2014. Odborným garantem Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny je Nadace VIA. Více informací o grantovém programu najdou zájemci na webových stránkách www.csob.cz a www.nadacevia.cz.

Text: Zuzana Minstrová