Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

Výběrová řízení jsou otevřená, to znamená, že kromě subjektů ČSOP se do nich mohou hlásit i jiné spolky (u pozemkových spolků také ústavy), které splňují dané podmínky.

V případě jakýchkoli nejasností, problémů či přání kontaktujte příslušné zaměstnance Kanceláře ÚVR ČSOP (viz jména a kontakty na konci jednotlivých výběrových řízení), kteří jsou připraveni s vámi přípravu projektů konzultovat.

 Výběrové řízení Ochrana biodiverzity 2015 - propozice

Výběrové řízení Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků 2015 - propozice

Formulář rozpočtu (pro obě VŘ stejný)