SOUSEDÍME SI 2015 - Jarní kolo

Upřednostňujeme projekty, které:

 • vycházejí ze znalosti prostředí;
 • těží z vnitřních zdrojů komunity (historie, tradice, osobnosti, dovednosti atd.);
 • mají potenciál vzbudit zájem místní veřejnosti (společný zájem žadatele a komunity);
 • nabízejí místním obyvatelům příležitosti podílet se na utváření veřejného prostoru;
 • jsou postaveny na dobrovolnické práci (investici vlastního času a odborných znalostí);
 • stojí na skutečné spolupráci a partnerství;
 • podporují propojování, setkávání a vzájemné poznávání různých skupin místních obyvatel;
 • obohacují účastníky o společné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti;
 • podporují odpovědnost místních občanů za daný stav věcí;
 • posilují společnou identitu a vztah lidí k místu kde žijí i k sobě navzájem.

Jaká jsou témata:

 • podpora mezilidských vztahů, sousedské pospolitosti a lokálního patriotismu.

Co můžete získat:

 • grant až do výše 100 000 Kč;
 • bezplatné vzdělávání (účast na 3 seminářích).

Více informací najdete na: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/vsechny-programy-nadace/sousedime-si-2015-jarni-kolo