Výzva Středoevropské iniciativy (SEI).

Žádosti by se tentokrát měly zaměřit na tzv. „capacity building“ (budování kapacit) v rámci přesunu a sdílení znalostí, především od členských států SEI, kteří jsou již členem EU. Žádosti musí být v souladu s Akčním plánem SEI pro roky 2014-2016 (http://www.cei.int/sites/default/files/502.001-14_plan_of_action_2014-2016_final.pdf).


· Přihlášku naleznete zde: http://www.cei.int/content/cei-launches-call-proposals-co-financing-cooperation-activities

· Další informace jsou k dispozici zde: http://www.cei.int/content/cooperation-activities?tab=1