Systém separace v Liberci

Systém separace odpadů na území statutárního města Liberec

Statutární město Liberec již několik let úspěšně provozuje systém separace odpadů. Občané města tak mají možnost třídit základní komodity v podobě papíru, PET-lahví, skla a tetra-packů. Dále směsných plastů, drobného elektra a textilu.

Každým rokem se navíc systém separace rozšiřuje, přibývá počet separačních kontejnerů a možnost třídění odpadu je tak pro občany stále dostupnější.

Směsné plasty

Občanům, kteří mají o sběr této komodity zájem, jsou poskytovány žluté igelitové pytle o objemu 120 l, které si mohou vyzvednout na oddělení komunálních služeb v budově Liebiegovy vily, ul. Jablonecká 41/27, dále pak na sběrném místě Kovošrotu GROUP CZ v ul. Dr. Milady Horákové, ve sběrném dvoře spol. A.S.A. Liberec s.r.o. v Ampérové ulici a v sídle spol. A.S.A. Liberec s.r.o., Mydlářská 105/10.

Naplněné pytle s vytříděným odpadem lze odevzdávat na sběrném dvoře spol. A.S.A. Liberec s.r.o. v Ampérové ul. a na sběrném místě Kovošrotu GROUP CZ v ul. Dr. Milady Horákové.

Výhodou pytlového sběru směsných plastů je, že vytříděný odpad pochází přímo z domácností a nedochází tak k znehodnocení komodity jiným druhem odpadu, což bylo velkým neduhem u nádobového sběru, který byl v Liberci ukončen v roce 2009. Předností pytlového sběru jsou dále nulové či velmi nízké náklady na dotřídění.

Do žlutého pytle patří

Veškeré plastové fólie, mikrotenové obaly, kelímky od potravin jako jsou jogurty, margaríny, saláty, atd., dále lahvičky a kelímky od kosmetiky, lahve a kanystry od domácích čistících a jiných přípravků, igelitové tašky a drobné plastové předměty jako jsou např. plastové hračky.

Naopak do žlutého pytle nepatří

PET lahve, trubky z PVC, veškeré podlahové krytiny, plasty z automobilů a plastový odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi.

Sběr textilu

Jednou z činností odboru komunálních služeb je zajištění sběru textilu formou speciálních kontejnerů. Tříděním textilu se úspěšně daří snížit množství komunálního odpadu v běžných nádobách. Textil, který se do těchto nádob vhazuje, nesmí být znečištěný a musí být zabalen do pytle či PE tašky.

Do tohoto kontejneru:

  1. patří použitý a nepotřebný textil (např.: ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil, ubrusy, párovaná obuv atd.)
  2. nepatří: koberce, matrace, molitan a znečištěné textilie. Tyto informace jsou uvedeny též přímo na kontejnerech na textil, včetně telefonního čísla, na které může občan zavolat kdykoliv bude kontejner přeplněn (standardně je svážen nejméně 1x týdně).

Sběr elektrozařízení

Statutární město Liberec ve spolupráci se společností ASEKOL umožňuje občanům města Liberce sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů tím, že rozmístilo po městě stacionární kontejnery.

Stacionární kontejnery usnadňují lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči tak obyvatelé našeho města nemusí na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů.

Do stacionárních kontejnerů:

  1. patří: baterie a drobná elektrozařízení jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky atd.
  2. nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče jako např. ledničky, pračky, myčky, mikrovlnky, chladničky, vysavače atd.