16.03.2018
Jan Vrabec

Návrh jízdního řádu meziměstské linky č. 141

V návaznosti na chystané otevření přeložky silnice I/14 z Kunratic do Lukášova zveřejňujeme k případnému připomínkování návrh jízdního řádu meziměstské autobusové linky č. 141 (viz příloha).

Nový jízdní řád začne platit ode dne otevření silnice I/14, dle dosavadních předpokladů cca od začátku června 2018. Oproti stávajícímu stavu bude trasa linky opět vedena okolo libereckého sídliště Kunratická (zastávka Východní) a dále povede po přeložce I/14 do Lukášova tak, aby bylo dosaženo co největšího zkrácení jízdní doby. Z tohoto důvodu na lince č. 141 není navržena obslužnost zastávek Liberec, Kunratice, Mšenská (má alternativu MHD), Liberec, Kunratice, Nad Lukášovem (nevykazovala dostatečné využití) a Jablonec n. N., Lukášov (má alternativu ve 450m vzdálené zastávce MHD).

Jízdní řád i nadále počítá s návaznostmi mezi linkami č. 141 a č. 101 (MHD Jablonec n. N.) na Ostrém rohu tak, aby bylo možné cestovat i v relaci Janov n. N. - Liberec.

Veřejnost může své připomínky k aktuálnímu návrhu jízdního řádu zasílat na adresu info@korid.cz.