Zprávy z města

25.06.2017

Město zrekultivuje skládku a zhotoví přístupovou cestu do lomu

Projektovou žádost "Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice" podá město Liberec, aby došlo k odstranění skládky odpadu z těžby, která leží z velké části na pozemcích města, vznikla nová přístupová cesta a pozemek se po rekultivaci zpřístupnil do užívání veřejnosti.
 
25.06.2017

Objekt Liberec, Dialog a festival Art Week

Sérii vernisáží, výstav, komentovaných prohlídek a kulturních vystoupení mělo na programu Česko-německé jaro k letošnímu významnému výročí Česko-německé deklarace. Projekt byl slavnostně zahájen 22. června v Liberci a připojily se k němu obdobně komponované Česko-německé kulturní dny Dialog, pořádané ve spolupráci statutárního města Liberec a německého partnerského města Augsburg. Samostatnými akcemi, ovšem navzájem se doplňujícími byly sobotní vernisáž výstavy Objekt Liberec a zahájení festivalu Art Week.
 
24.06.2017

Město žádá o víc asistentů prevence kriminality do ulic

Radní města projednali a odsouhlasili podání žádosti na financování činnosti pěti asistentů prevence kriminality a jednoho koordinátora asistentů, po dobu tří let.
 
24.06.2017

Město opraví pomníky na vojenském hřbitově

S restaurováním pomníků na Vojenském hřbitově v Ruprechticích chce začít v příštím roce město Liberec.
 
23.06.2017

Medaili města Liberec obdrželi Marta Kottová in memoriam a Ervín Šolc

Primátor Tibor Batthyány udělil v pátek 23. června v obřadní síni liberecké radnice Medaili města Liberec Martě Kottové in memoriam a Ervínu Šolcovi. Oběma ocenění náleží za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného dialogu mezi příslušníky různých etnik a národností.
 
23.06.2017

Zvolenská může být na měsíc uzavřena

Na veřejném projednávání dne 23. března 2017 byl ze strany občanů vznesen požadavek na uzavření ulice Zvolenská v období letních prázdnin.
 
23.06.2017

Den památky obětí komunistického režimu

U příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu, který si připomínáme jako významný den, si Vás jménem Konfederace politických vězňů Liberec dovolujeme pozvat na pietní shromáždění za oběti komunistické totality.
 
23.06.2017

Město chce pojmenovat park podle zakladatelů Severáčku

Uctít památku zakladatelů a prvních sbormistrů pěveckého sboru Severáček, Jiřiny a Milana Uherkových, se rozhodlo na návrh bývalých členů sboru město Liberec.
 
22.06.2017

Náměstí zaplnily Cobry

Milovníci sportovních automobilů si ve čtvrtek 22. června přišli v Liberci na své. Přímo před radnicí mohli obdivovat pět desítek burácejících nablýskaných vozů AC Cobra.
 
22.06.2017

Kontakt si připomněl Světový den proti násilí na seniorech

Komunitní středisko Kontakt již tradičně připomíná Světový den proti násilí na seniorech, tentokrát u této příležitosti uspořádal v pondělí 19. června 2017 řadu přednášek i divadelní představení.
 
Předchozí
1
...