Zprávy z města

23.10.2017

Týden s TULIPANEM láká na koncerty i světový rekord

Tradiční podzimní festival okořeněný unikátním pokusem o světový rekord pořádá v Liberci ve dnech 23. - 27. října Sdružení TULIPAN. Těšit se můžete na Kamila Střihavku, Dagmar Peckovou, Lukáše Pavláska, přednášky, tanečníky a další zajímavá vystoupení.
 
23.10.2017

Letošní komentované prohlídky Liberce zaznamenaly úspěch

Přes 250 zájemců z různých koutů České republiky se letos v Liberci blíže seznámilo s historií a osudy libereckých Židů. Zúčastnili se komentovaných prohlídek města, které v tomto roce uspořádalo město Liberec ve spolupráci s Komunitním střediskem Kontakt Liberec a Židovskou obcí Liberec.
 
23.10.2017

Výročí vzniku ČSR si připomenou také představitelé města

Komunitní středisko Kontakt Liberec pořádá v sobotu 28. října při příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu tradiční vzpomínkový akt pro širokou veřejnost.
 
23.10.2017

Liberec se vzdá krajské dotace, aby získal vyšší z IROP

S ohledem na zpoždění procesu projektové přípravy cyklostezky Hrazená – Barvířská a potenciální ohrožení termínu využití dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje rozhodli liberečtí radní o vrácení dotace ve výši 138 809 Kč. Město navíc na projektovou přípravu cyklostezky může získat dotaci z IROP – IPRÚ, která je oproti krajské dotaci výrazně výhodnější.
 
21.10.2017

Půl milionu korun navýší město krajské knihovně

O pět set tisíc korun navíc dostane Krajská vědecká knihovna v Liberci na provoz svých poboček a na nákup knižních titulů. O navýšení v dubnu schválené dotace rozhodla nyní Rada města Liberce.
 
20.10.2017

Hasiči v Krásné Studánce budou mít novou zbrojnici

Hasičskou zbrojnici v Krásné Studánce zrekonstruuje firma TOMIVOS s.r.o., z Mníšku u Liberce. Za dodavatele stavebních prací projektu „4 města zachraňují přes hranice“ jej vybrala rada města na svém úterním jednání. Nabídková cena je ve výši 11, 2 mil. Kč bez DPH.
 
20.10.2017

Město v rámci IPRÚ navýší kapacitu MŠ Beruška

Město pokračuje ve snaze navyšovat kapacity mateřinek a ve větší míře přijímat děti mladší 3 let. Potvrzuje to projekt IPRÚ, v rámci kterého chce město významně navýšit kapacitu MŠ Beruška. Radní již schválili podání žádosti na podporu projektu, jehož náklady se vyšplhají na 50,7 milionu Kč včetně DPH. Dotace z IROP by pokryla až 85% uznatelných nákladů projektu a dalších 5% uznatelných nákladů by bylo hrazeno ze státního rozpočtu. Podíl města by po započtení neuznatelných nákladů činil cca 5,7 milionu Kč.
 
20.10.2017

Přeshraniční projekt na obnovu Varšavy má naději

Přeshraniční projekt „Kino na třetí“, jehož výstupem bude na české straně přestavba zchátralého kina Varšava a na německé straně rekonstrukce kamenných kin v Žitavě a Mittelherwigsdorfu, se oproti původnímu plánu opozdí a bude mít nižší rozpočet.
 
19.10.2017

Liberec opraví chodníky po rekonstrukci tramvajové trati

Po rekonstrukci tramvajové trati v ulici Rumunská byla nutná oprava poškozených přilehlých chodníků podél trati a kolejiště, a to formou pokládky zámkové dlažby do lože ze štěrkodrti.
 
19.10.2017

Město udělí dvě Čestná občanství a tři medaile

Město v roce 2018 výrazně rozšíří svou síň slávy. Na návrh Rady města bude říjnové zastupitelstvo projednávat návrh na udělení významných poct hned pěti osobnostem. Na udělení Čestného občanství města Liberec za mimořádné zásluhy o rozvoj města jsou navrženi občanský aktivista a někdejší spolupracovník Václava Havla Jan Šolc a herec Václav Helšus. Medaile města Liberec by pak za mimořádný přínos ve svých oborech měli získat vědec a vysokoškolský pedagog Oldřich Jirsák, historik a pedagog Robert Kvaček a epidemiolog Vladimír Zikmund.
 
Předchozí
1
...