10.08.2016
Jan Král

Chci použít znak, logo města

Vyplněnou žádost včetně všech příloh je třeba elektronicky nebo vlastnoručně podepsat a prostřednictvím podatelny magistrátu ji doručit na odbor Kancelář primátora.

Formuláře ke stažení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy