detail

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MML na úseku registrace a vyřazování silničních vozidel, stanovení technické způsobilosti a kontroly technického stavu vozidel (zákon 56/2001 Sb., v platném znění, dále jen zákon),
 2. vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do něj (§ 4 zákona),
 3. přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona) ,
 4. provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidel § 8 - 10 zákona),
 5. rozhoduje o trvalém nebo dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (§ 13 zákona)
 6. schvaluje technickou způsobilosti jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 - 33 zákona),
 7. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona),
 8. rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí (§ 63 zákona),
 9. uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí (§ 63 a § 66 zákona),
 10. povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona),
 11. schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a  změny jeho užívání (§ 9,10 zákona 247/2000 Sb., v platném znění),
 12. vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona),
 13. vede registr historických a sportovních vozidel  (§ 80 zákona),
 14. přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo (§ 80 zákona),
 15. vydává osvědčení  o registraci a průkazu historického vozidla (§ 80 zákona),
 16. vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrční značkou pro sportovní vozidlo (§ 80 zákona),
 17. registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla (§ 80 zákona),
 18. schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na  základě protokolu o testování sportovního vozidla (§ 80 zákona), 
 19. vede údaje o testování historických a sportovních vozidel (§ 80 zákona).