detail

Oddělení dokladů a evidence obyvatel vykonává zejména tyto agendy:

Občanské průkazy - zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění

 • přijímá žádosti o vydání nových občanských průkazů
 • vydává vyhotovené doklady
 • zpracovává údaje pro evidenci občanských průkazů
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů

Cestovní doklady - zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, v platném znění

 • přijímá žádosti o vydání nových cestovních dokladů
 • vydává vyhotovené doklady
 • zpracovává údaje pro evidenci cestovních dokladů
 • poskytuje údaje z evidence cestovních dokladů

Evidence obyvatel - zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění

 • přihlašuje občany k trvalému pobytu
 • vede evidenci obyvatel pro město Liberec s výjimkou městského obvodu Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu (správní řízení)
 • na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě