14.08.2017
Jana Moravcová

Číslo 1145, Exekutorský úřad Liberec, soudní exekutor Mgr. Petr Polanský

Dražba na návrh České pozemkové, s.r.o.

Dokument