20.02.2017
Petra Seifertová

Číslo 206, Exekutorský úřad Praha 7, soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL. M.

Dražba - Jan Havlíček

Dokument