18.12.2017
Jana Reltonová

Číslo 1783, Exekutorský úřad Liberec, soudní exekutor Mgr. Petr Polanský

Dražba - Daniel Netušil

Dokument