18.12.2017
Jana Reltonová

Číslo 1779, Exekutorský úřad Liberec, soudní exekutor Mgr. Magdaléna Popková

Dražba - Vladimír Štys

Dokument