18.12.2017
Jana Reltonová

Číslo 1780, Exekutorský úřad Liberec, soudní exekutor Mgr. Magdaléna Popková

Dražba - Václav Volák

Dokument