23.11.2016
Jana Moravcová

Číslo 2055, Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

Dražba - Jarmila Bartošová

Dokument