15.03.2017
Jana Moravcová

Číslo 320, Exekutorský úřad Liberec, soudní exekutor Mgr. Petr Polanský

Dražba - Pavel Fidler

Dokument