20.03.2017
Petra Seifertová

Číslo 330, Exekutorský úřad Praha 6, soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková

Dražba - Marcela Malíková

Dokument