15.03.2017
Jana Moravcová

Číslo 321, Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

Dražba - Ing. Vladan Janovský

Dokument