22.06.2017
Jana Moravcová

Číslo 839, Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš

Dražba - Ida Třešňáková

Dokument