12.07.2017
Petra Seifertová

Číslo 943, Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

Dražba - Jiřina Slabá

Dokument