27.07.2017
Jana Moravcová

Číslo 1044, Celní úřad pro hlavní město Prahu

Dražba vyhláška a dražební řád

Vyhláška, Řád