01.08.2017
Petra Seifertová

Číslo 1060, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 4020 k. ú. Liberec, p. č. 898 k. ú. Dolní Hanychov, záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1443/125 k. ú. Ruprechtice, změna nájemce u Nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1237/1 k. ú. Rochlice u Liberce, záměr prodloužení Nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1562/22 k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument