08.08.2017
Petra Seifertová

Číslo 1114, statutární město Liberec zastoupené Základní školou, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkovou organizací

Záměr pronájmu nebytového prostoru

Dokument