09.08.2017
Petra Seifertová

Číslo 1115, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Záměr převodu pozemku (směna) - p. č. 134/3 k. ú. Vesec u Liberce

Dokument