04.09.2017
Jana Moravcová

Číslo 1239, Státní pozemkový úřad ČR

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům

Dokument