03.08.2018
Jana Reltonová

Číslo 1142, statutární město Liberec, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 2197/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument