11.09.2017
Jana Moravcová

Číslo 1283, statutární město Liberec zastoupené Mateřskou školou "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvkovou organizací

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument