15.09.2017
Jana Moravcová

Číslo 1321, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Záměr prodeje spoluvlastnických podílů pozemků k prodaným bytovým jednotkám

Dokument