28.03.2017
Petra Seifertová

Číslo 362, Státní pozemkový úřad

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - k. ú. Horní Suchá, k. ú. Karlinky, k. ú. Krásná Studánka, k. ú. Machnín

Dokument