10.09.2018
Petra Seifertová

Číslo 1364, statutární město Liberec zastoupené - Zoologická zahrada Liberec, Lidové sady 425/1, Liberec 1, příspěvková organizace

Záměr pronájmu pozemku - pozemek p. č. 1673, budova č. p. 899 v k. ú. Ruprechtice

Dokument