12.09.2018
Petra Seifertová

Číslo 1371, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 5185/2 k. ú. Liberec, p. č. 2364 k. ú. Vesec u Liberce

Dokument