11.10.2017
Petra Seifertová

Číslo 1464, statutární město Liberec zastoupené Základní uměleckou školou, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkovou organizací

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument