01.11.2017
Petra Seifertová

Číslo 1567, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Růžodol I, k. ú. Vesec u Liberce, k. ú. Liberec 3x

Dokument