28.11.2017
Jana Moravcová

Číslo 1680, Státní pozemkový úřad

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

Dokument