13.11.2017
Petra Seifertová

Číslo 1625, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 903/214 k. ú. Staré Pavlovice, záměr výpůjčky části pozemku p. č. 218/1 k. ú. Františkov u Liberce, změna nájemce u Nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 759/1 k. ú. Horní Růžodol

Dokument