07.09.2016
Kateřina Hartová

Číslo 1591, Státní pozemkový fond ČR

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku - k.ú. Machnín, Růžodol I

Dokument