27.11.2017
Petra Seifertová

Číslo 1677, statutární město Liberec zastoupené Základní uměleckou školou, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkovou organizací

Oznámení - záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument