07.12.2017
Petra Seifertová

Číslo 1731, statutární město Liberec zastoupené Základní školou, Liberec, Broumovská 847, příspěvkovou organizací

Oznámení - záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument