05.12.2017
Petra Seifertová

Číslo 1711, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Růžodol I, k. ú. Ruprechtice, k. ú. Starý Harcov

Dokument