19.10.2016
Jana Moravcová

Číslo 1836, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách číslo ULB/022/2016

Dokument