20.03.2017
Petra Seifertová

Číslo 328, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. ULB/009/2017 a jeho podmínkách

Dokument, Snímek