13.03.2017
Petra Seifertová

Číslo 302, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. ULB/011/2017 a jeho podmínkách

Dokument